Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Đăng trả lời 
[4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
05-10-2018, 12:31 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 08-10-2018 12:33 PM bởi Nguyễn Ngọc Ánh_4CHaUI.)
Bài viết: #61
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người!
Em tên là : Nguyễn Ngọc Ánh -ck4
Lớp phần mềm : Inventor1-k12
Em xin nộp bài buổi :2/10/2018
Link ảnh :
[Image: NSz3XJ.png]
[Image: NSTlx3.png]
[Image: BEQFrV.png]
[Image: GDGgaE.png]
[Image: RPC1SA.png]
[Image: MjwiDW.png]
[Image: NyeiYY.png]
[Image: l9qCqw.png]
[Image: rcEc7Z.png]
[Image: 3Xi8SA.png]
[Image: qJGgbJ.png]
[Image: 8FTOtY.png]
[Image: 1wjhzk.png]
[Image: y9s3aO.png]
[Image: YvzSj5.png]
[Image: DZoJlo.png]
[Image: TVrZPJ.png]
[Image: 5MeqKn.png]
[Image: ufDJ89.png]
[Image: tMQhiN.png]
[Image: ynZTHM.png]
[Image: jOjMsJ.png]
[Image: Te9Kk1.png]
[Image: KF5PZ7.png]
[Image: 1ceUz2.png]
[Image: qJGTh0.png]
[Image: 71j74m.png]
[Image: lGLUUA.png]
[Image: dWVtN6.png]
[Image: XhUjX9.png]
[Image: Rhkri5.png]
[Image: LeYb2y.png]
[Image: Yull1s.png]
[Image: dHqN31.png]
[Image: lxQudV.png]
[Image: 8IKjQr.png]
Link drive:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 2 users say Thank You to Nguyễn Ngọc Ánh_4CHaUI for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-05-2018), Phạm Minh Tú_4CHaUI (10-05-2018)
06-10-2018, 11:31 PM
Bài viết: #62
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người!
Em tên là : Bùi Văn Nam - cđt4
Lớp phần mềm : Inventor1-k12
Em xin nộp bài buổi :2/10/2018
Link ảnh :
[Image: FAV2sT.png]
[Image: TEsRG0.png]
[Image: NMNPZV.png]
[Image: CMBvvn.png]
[Image: R519e1.png]
[Image: eLShlg.png]
[Image: BfKw3E.png]
[Image: p1Pp39.png]
[Image: KA4hsZ.png]
[Image: Rbfrud.png]
[Image: 2qBM37.png]
[Image: ClZTEO.png]
[Image: yTTAey.png]
[Image: zGKLLD.png]
[Image: cSY39h.png]
[Image: zWstrf.png]
[Image: otjq0U.png]
[Image: XOWEMj.png]
[Image: sRtzln.png]
[Image: 6NTdYW.png]
[Image: fiEGKH.png]
[Image: hWr7Mr.png]
[Image: reS3sQ.png]
[Image: GBabm7.png]
[Image: AhYdjT.png]
[Image: dvXi3V.png]
[Image: iB9z32.png]
[Image: 725pGx.png]
[Image: takYop.png]
[Image: 34y4Mp.png]
[Image: Qnxmz1.png]
link driver:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Bùi Nam_4chaui for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
07-10-2018, 04:24 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 08-10-2018 11:19 PM bởi LêTuấnCĐT4_4CHaUI.)
Bài viết: #63
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người!
Mình tên là: Lê Văn Tuấn
Lớp: Inventor1- K12
Mình xin nộp bài tập ngày 2/10/2018.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[img][Image: B0liBg.png] [Image: E0xl75.png] [Image: qQNK29.png] [Image: hsHQsZ.png] [Image: cWYv20.png] [Image: ePqNFf.png] [Image: G8O1uG.png] [Image: oaJO7n.png] [Image: mK9aES.png] [Image: qlPfRC.png] [Image: H287nS.png] [Image: mG8jyd.png] [Image: w0OStV.png] [Image: GTXVOq.png] [Image: nkpA6Y.png] [Image: SuQHAZ.png] [Image: aP09nu.png] [Image: 7zhrZ3.png] [Image: bV5tYB.png] [Image: SaNDwP.png] [Image: KS9h64.png] [Image: sw8W0x.png] [Image: yntaDI.png] [Image: T1e2T1.png] [Image: pxFUwP.png][/img][img][Image: GYr0bj.png] [Image: M84cHh.png] [Image: SPhDuT.png] [Image: ghCO9Y.png] [Image: vAMuDX.png] [Image: Xn43OK.png] [Image: O9EPs2.png] [Image: 4lsgiu.png] [Image: oZDPmc.png] [Image: HKWxY7.png] [Image: J0rKoz.png] [Image: 4R2ehD.png] [Image: lZEUJ9.png] [Image: i7Putc.png][/img]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to LêTuấnCĐT4_4CHaUI for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
07-10-2018, 08:48 PM
Bài viết: #64
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người!
Mình tên là: Bùi Văn Nam
Lớp: Inventor1- K12
Mình xin nộp bài test
link ảnh:
[Image: AHFNFo.png]
linh driver:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Bùi Nam_4chaui for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
08-10-2018, 12:37 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 09-10-2018 12:09 AM bởi nguyengianam_4chaui.)
Bài viết: #65
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người
Mình là Nguyễn Gia Nam
Mình xin nộp bài ngày 2-10
link ảnh[Image: pyC5uQ.png]
[Image: ElnIKP.png]
[Image: 9KMgWM.png]
[Image: FOErK7.png]
[Image: iaEgDK.png]
[Image: 9Yh6yx.png]
[Image: p9SN88.png]
[Image: EeZqZr.png]
[Image: p9B3Ch.png]
[Image: br1snR.png]
[Image: gT9jq9.png]
[Image: FXcqDT.png]
[Image: zxmgIs.png]
[Image: hTlX4U.png]
[Image: Baxmzu.png]
[Image: 9CEuo2.png]
[Image: LjSQbc.png]
[Image: fmbDSd.png]
[Image: DzsDUz.png]
[Image: XUthHA.png]
[Image: e2eFJd.png]
[Image: 8c2YPg.png]
[Image: tSgXp4.png]
[Image: VjIOEq.png]
[Image: Lxi18C.png]
[Image: nM2SCI.png]
[Image: XgkV0i.png]
[Image: DHxsku.png]
[Image: 6kPhRT.png]
[Image: toGOYC.png]
[Image: p3KVMB.png]
[Image: sV2DKj.png]
[Image: cA1lwd.png]
[Image: rPKJXC.png]
[Image: NppXg2.png]
link file mềm You are not allowed to view links. Register or Login to view.
link bai test You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to nguyengianam_4chaui for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
08-10-2018, 11:37 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 08-10-2018 11:46 AM bởi Nguyễn Phương Hải_4CHaUI.)
Bài viết: #66
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
em xin chào tất cả mõi người
Em tên Nguyễn Phương Hải
Lớp Inventor 1_k12
Em xin nộp bài tập ngày 2\10
[Image: JH8AsN.png]
[Image: QJyBNa.png]
[Image: PGfr0l.png]
[Image: mKBejt.png]
[Image: 5nLcGB.png]
[Image: ZGEO3B.png]
[Image: y5Zemk.png]
[Image: o1reHs.png]
[Image: VGYy9y.png]
[Image: oUJyoq.png]
[Image: Sipv5P.png]
[Image: dRWAnS.png]
[Image: GisyLa.png]
[Image: 7FWLgZ.png]
[Image: c47uOB.png]
[Image: E9RYnl.png]
[Image: pT7z7y.png]
[Image: kuNKNf.png]
[Image: vZDbxP.png]
[Image: SkF5AY.png]
[Image: Jl3NZK.png]
[Image: co6hxG.png]
[Image: K4ym41.png]
[Image: tJxOVc.png]
[Image: KtuXX7.png]
[Image: CmwJFF.png]
[Image: UOcXSD.png]
[Image: qry9qP.png]
[Image: SasboB.png]
[Image: GH1APu.png]
[Image: tm5ZLB.png]
[Image: eFAWDj.png]
[Image: zpOktX.png]
[Image: fdMEuK.png]
[Image: 8Ai6cN.png]
Link bài tập
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
link bài test oline
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Nguyễn Phương Hải_4CHaUI for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
08-10-2018, 01:34 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 08-10-2018 01:35 PM bởi Hoàng Khải Hưng_4CHaui.)
Bài viết: #67
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người!
Em tên là : Hoàng Khải Hưng
Lớp phần mềm : Inventor1-k12
Em xin nộp bài buổi :2/10/2018
Và bài test
[Image: FtW9uX.png]
[Image: 1XegEF.png]
[Image: klK4Fh.png]
[Image: 5Zm0Pl.png]
[Image: iFuuK9.png]
[Image: 6Yc5oU.png]
[Image: IRGipv.png]
[Image: FjSXXY.png]
[Image: f3GgPs.png]
[Image: mu246b.png]
[Image: O1N4IV.png]
[Image: wBzwjB.png]
[Image: oqh9PB.png]
[Image: eAnW24.png]
[Image: QZxaZU.png]
[Image: DD4G1p.png]
[Image: uXSM0w.png]
[Image: gdSaPL.png]
[Image: Gsv3r0.png]
[Image: 0MNwKW.png]
[Image: nFNgJM.png]
[Image: D0RBF2.png]
[Image: ljI7Vt.png]
[Image: zU2lWI.png]
[Image: Blk93R.png]
[Image: 3F5joc.png]
[Image: QMxySw.png]
[Image: KBWHV9.png]
[Image: o4HqzU.png]
[Image: szyGCs.png]
[Image: 1qdE7J.png]
[Image: kIH5wp.png]
[Image: sI8NI4.png]
[Image: FWoNq2.png]
[Image: EIkWc4.png]
link bài tập : You are not allowed to view links. Register or Login to view.
link bái test : You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaui for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
08-10-2018, 10:06 PM
Bài viết: #68
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người!
Em tên là : Nguyễn Tiến Tùng
Lớp phần mềm : Inventor1-k12
Em xin nộp bài buổi :2/10/2018
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Bài test!!!
You are not allowed to view links. Register or Login to view.

[Image: Iy7jJO.png]
[Image: k377ef.png]
[Image: 3appDu.png]
[Image: fHaop0.png]
[Image: oq13yH.png]
[Image: 9VYMKm.png]
[Image: PvrE0U.png]
[Image: qE8PzY.png]
[Image: mwSQv9.png]
[Image: K4aeYF.png]
[Image: xqrkU2.png]
[Image: 7EDLhb.png]
[Image: xZ0Obf.png]
[Image: WT5PZw.png]
[Image: BsGEyE.png]
[Image: O516Vo.png]
[Image: S7WOlT.png]
[Image: OK1Mkj.png]
[Image: u12noZ.png]
[Image: dsiA0k.png]
[Image: E0veQ0.png]
[Image: 8uVxxe.png]
[Image: iE9mY4.png]
[Image: pjxAEF.png]
[Image: Gq9qFD.png]
[Image: 9PxZgD.png]
[Image: KxdIXC.png]
[Image: Vm8Hfy.png]
[Image: sVx8pW.png]
[Image: XXDBoL.png]
[Image: a3vOOK.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Tiến Tùng_4cHauI for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
08-10-2018, 10:27 PM
Bài viết: #69
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Chào tất cả mọi người.
Em tên Nguyễn văn Toản.
Lớp INventor1-k12.
sau đây là bài tập về nhà buổi 2/10/2018.
[Image: wWa0AN.png]
[Image: tLL3Qh.png]
[Image: JscvKn.png]
[Image: 7np7qD.png]
[Image: qMtvDt.png]
[Image: qkM1A2.png]
[Image: ryFL6o.png]
[Image: EUIVpp.png]
[Image: slmLQa.png]
[Image: 99Twms.png]
[Image: ydjNcs.png]
[Image: jGtM0G.png]
[Image: dBvakZ.png]
[Image: sxIif3.png]
[Image: YjstMY.png]
[Image: 1AEm49.png]
[Image: MA5Rjd.png]
[Image: vfhmPm.png]
[Image: lneAEk.png]
[Image: CgV7Ma.png]
[Image: ayJph7.png]
[Image: NQ8MO6.png]
[Image: kXdFdg.png]
[Image: ohoLHR.png]
[Image: SGYvda.png]
[Image: e7Mm8r.png]
[Image: gL1ISJ.png]
[Image: dtdW7d.png]
[Image: ZQ7xn2.png]
[Image: GEcu7Y.png]
[Image: 5mKGz4.png]
[Image: tuGMTI.png]
[Image: Yrcqjk.png]
[Image: K7fUlR.png]

Link mềm bài tập:
bài test:https://drive.google.com/open?id=1K3VqFJOEw1Ho4uksPUQ9d2R2PBhBsaBW
bài tập:https://drive.google.com/open?id=13VU46ISgDmPjDLO3SAnXkGc9WrzHuTXz
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Nguyễn văn Toản for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
08-10-2018, 10:54 PM
Bài viết: #70
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Em tên là : Ngô Quang Tú - ck7k12
Lớp phần mềm : Inventor1-k12
Em xin nộp bài buổi :2/10/2018
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: eCycou.png]
[Image: EOYj9g.png]
[Image: cUVOSr.png]
[Image: RSlYgk.png]
[Image: P9SIgo.png]
[Image: 4nybMl.png]
[Image: TKgtxZ.png]
[Image: NLcvcP.png]
[Image: vChcL4.png]
[Image: xwG29Y.png]
[Image: 2n2FQn.png]
[Image: JwU5OK.png]
[Image: VPjIRH.png]
[Image: u6LoLD.png]
[Image: PBjf7g.png]
[Image: GWE9yr.png]
[Image: DGykse.png]
[Image: wtJXMY.png]
[Image: jq5NMH.png]
[Image: 473Hdm.png]
[Image: gmGZiY.png]
[Image: lUfBrF.png]
[Image: TFzpRV.png]
[Image: vwozWD.png]
[Image: 8cIybY.png]
[Image: mvyfiU.png]
[Image: Nvn4Pu.png]
[Image: hvylzE.png]
[Image: TdEugL.png]
[Image: WaFZvU.png]
[Image: CU3ZJ1.png]
[Image: YqtIoG.png]
[Image: RnO9f1.png]
[Image: dYO76o.png]
[Image: ZVkME3.png]
[Image: H9G3gC.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to QuangTu_4CHaUI for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
09-10-2018, 12:22 AM
Bài viết: #71
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Chào tất cả mọi người.
Họ và tên: Nguyễn Quốc Toàn
Lớp : Inventor 1_K12
Em xin phép nộp bài tập:
[Image: hx0c50.png]
[Image: aipv3x.png]
[Image: bbLLNg.png]
[Image: 6EReZG.png]
[Image: 7gCwNf.png]
[Image: MKNn6i.png]
[Image: GzzSIC.png]
[Image: VR1aA0.png]
[Image: ICpD3a.png]
[Image: kUeZMu.png]
[Image: r1pGkk.png]
[Image: DCFttu.png]
[Image: X3Ajs3.png]
[Image: Lcq6r1.png]
[Image: OdCKbx.png]
[Image: d9dBIF.png]
[Image: O6vG2X.png]
[Image: VPdeBa.png]
[Image: o82wFc.png]
[Image: 8LVgjO.png]
[Image: j7HIyp.png]
[Image: j5SR42.png]
[Image: Bowtrz.png]
[Image: Wcd4QP.png]
[Image: 0vqabO.png]
[Image: Aeh6HV.png]
[Image: 2lZGa4.png]
[Image: MiUZLn.png]
[Image: 47eoLY.png]
[Image: sQyDdw.png]
[Image: ZkD96F.png]
[Image: NIAGVw.png]
[Image: m2izaS.png]
[Image: 8Ow1yz.png]
[Image: Xoi7RO.png]
[Image: s0MXLS.png]
link mềm: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Nguyễn Quốc Toàn_4CHAUI for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
09-10-2018, 01:07 AM
Bài viết: #72
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Chào tất cả mọi người.
Họ và tên: Lê Quang Thịnh
Lớp : Inventor 1_K12
Em xin phép nộp bài tập ngày 2/10
[Image: 8P71VC.png]
[Image: gQIy30.png]
[Image: tsg7hR.png]
[Image: DIXo64.png]
[Image: E0reMI.png]
[Image: SRe5S1.png]
[Image: mAZRx5.png]
[Image: wgHtev.png]
[Image: cemA00.png]
[Image: eAK8um.png]
[Image: FPSx9d.png]
[Image: cdeGkv.png]
[Image: c50Nhq.png]
[Image: ZH6vmA.png]
[Image: VmClcA.png]
[Image: MNOztf.png]
[Image: oH06Lj.png]
[Image: RfImYK.png]
[Image: r2M6kR.png]
[Image: hUwiNg.png]
[Image: NpPz7I.png]
[Image: sJ6xzV.png]
[Image: OgtcoF.png]
[Image: GChVK0.png]
[Image: Ddajbt.png]
[Image: WLQd4c.png]
[Image: 3PcMMT.png]
[Image: X43wQd.png]
[Image: sjnxtZ.png]
[Image: 6Pqpa6.png]
[Image: mbXUlB.png]
[Image: GPDo4d.png]
[Image: vYufsq.png]
[Image: 60ty8z.png]
[Image: BwaR8P.png]
[Image: GinILY.png]
[Image: 3nRvGL.png]
[Image: QERVHS.png]
[Image: JQdh8D.png]

Link file mền:https://drive.google.com/open?id=1Iju8zi10Aty6FSax0BZGPLwEfjIciII4
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to thinh_4CHaUI for this post:
Hoàng Ngọc Khương (10-09-2018)
10-10-2018, 09:34 AM
Bài viết: #73
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào mọi người!
Em tên là Nguyễn Trọng Duy
Lớp Inventor 1
Xin nộp bài tập online ngày 05.10.2018
link drive: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: LZf2Yh.jpg]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
11-10-2018, 10:40 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 11-10-2018 10:43 AM bởi Nguyễn văn Toản.)
Bài viết: #74
RE: [4CHauI] Nhóm Inventor 1 - K12
Xin chào tất cả mọi người!
Dưới đây là video nói về cách sử dụng thanh contrain của mình,mong các anh , các bạn góp ý ạ.
Xin cám ơn!
Link:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Chuyển đến:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách