Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Đăng trả lời 
[4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
07-10-2018, 08:21 PM
Bài viết: #41
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to nguyentrongduc_4c haui for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-09-2018)
07-10-2018, 11:02 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 08-10-2018 12:17 AM bởi HiệpBG98Ôtô4K11_4CHaUI.)
Bài viết: #42
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Em tên là Dương Văn Hiệp
Lớp solidworks 2 do anh Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Em xin nộp bài tập về nhà buổi 4 của mình
1 Link driver: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
2 Link ảnh:
[Image: 1736da.png]
[Image: 2b5432.png]
[Image: 3843d5.png]
[Image: 42e1fc.png]
[Image: 580e3b.png]
[Image: 6642f7.png]
[Image: 7347fa.png]
[Image: 86e3b2.png]
[Image: 95eb63.png]
[Image: 104d3b3.png]
[Image: 1150cf9.png]
[Image: 12034f2.png]
[Image: 13f72e9.png]
[Image: 147b2c0.png]
[Image: 1579cfd.png]
[Image: 16e306a.png]
[Image: 172393f.png]
[Image: 18b495c.png]
[Image: 192501e.png]
[Image: a1b7db7.png]
[Image: a2ff30f.png]
[Image: a3275d2.png]
[Image: a44a6b2.png]
[Image: a52241f.png]
[Image: a65da9f.png]
[Image: a72dad4.png]
[Image: a82cfd5.png]
[Image: a9962b8.png]
[Image: a10a1e2a.png]
[Image: a111e91f.png]
[Image: a125497a.png]
[Image: a13ecbe2.png]
[Image: a14886ee.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to HiệpBG98Ôtô4K11_4CHaUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-09-2018)
08-10-2018, 12:26 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 10-10-2018 11:34 PM bởi Nguyễn Xuân Thái_4chaui.)
Bài viết: #43
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 4
[Image: af3531.png]
[Image: bbb.png]
[Image: Captureed0e9.png]
[Image: db2c8c.png]
[Image: dd.png]
[Image: ds.png]
[Image: duesr.png]
[Image: e.png]
[Image: ewe.png]
[Image: wgerw.png]
[Image: feferfe.png]
[Image: ffg.png]
[Image: gdfd.png]
[Image: ge.png]
[Image: gt.png]
[Image: hhh.png]
[Image: hjyg.png]
[Image: jfd.png]
[Image: jjj.png]
[Image: jlkou.png]
[Image: jwki.png]
[Image: kfh.png]
[Image: kfr.png]
[Image: khj.png]
[Image: kih.png]
[Image: kpo.png]
[Image: kwjoql.png]
[Image: rewr.png]
[Image: rewtg.png]
[Image: rfd.png]
[Image: rq.png]
[Image: rrrr.png]
[Image: rtr.png]
[Image: ru.png]
[Image: ss.png]
[Image: te.png]
[Image: tru.png]
[Image: u.png]
[Image: 0d7cb1604eaa902c.png]
[Image: u5u.png]
[Image: ueee.png]
[Image: t.png]
[Image: uytr.png]
[Image: vv.png]
[Image: w.png]
[Image: dcb759e7c33fc56b.png]
[Image: yetr.png]
[Image: yhe.png]
[Image: yj.png]
[Image: yte.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
08-10-2018, 12:32 AM
Bài viết: #44
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Tên em là: Nguyễn Văn Tùng
Học viên lớp solidworks 2 - k12
Người đứng giảng: Nguyễn Dức Ninh và Hoàng Văn Thiệp
Em xin nộp bài tập buổi 4
File ảnh
[Image: h1.png]
[Image: h2.png]
[Image: h3.png]
[Image: h4.png]
[Image: h5.png]
[Image: h7.png]
[Image: h8.png]
[Image: h9.png]
[Image: h11.png]
[Image: h15.png]
[Image: h17.png]
[Image: h19.png]
File vẽ
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Tùng_4CHaUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-09-2018)
08-10-2018, 01:21 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 11-10-2018 02:14 AM bởi Nguyễn Quốc Tuấn_4CHAUI.)
Bài viết: #45
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Tên em là:Nguyễn Quốc Tuấn
Học viên lớp: Solidworks2-k12
Người đứng giảng: Anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp BTVN buổi 4:
link fire: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
link anh: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: 2_2.jpg]
[Image: 2_3.jpg]
[Image: 2_4.jpg]
[Image: 2_7.jpg]
[Image: 2_8.jpg]
[Image: 2_9.jpg]
[Image: 2_10.jpg]
[Image: 2_12.jpg]
[Image: 2_13.jpg]
[Image: 2_14.jpg]
[Image: 2-1.jpg]
[Image: 2-5.jpg]
[Image: 2-11.jpg]
[Image: 3_1.jpg]
[Image: 3_2.jpg]
[Image: 3_3.jpg]
[Image: 3_4.jpg]
[Image: 3_5.jpg]
[Image: 3-6.jpg]
[Image: 104220.jpg]
[Image: 26e366.jpg]
[Image: 3051ec.jpg]
[Image: 45fa65.jpg]
[Image: 52cbf7.jpg]
[Image: 68e37a.jpg]
[Image: 7e2e87.jpg]
[Image: 811e9a.jpg]
[Image: 9f410a.jpg]
[Image: 10d8c1a.jpg]
[Image: 118246c.jpg]
[Image: 12530e6.jpg]
[Image: 13e5a15.jpg]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Nguyễn Quốc Tuấn_4CHAUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-09-2018)
08-10-2018, 02:04 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 09-10-2018 08:04 PM bởi Đỗ Trường_4CHaUI.)
Bài viết: #46
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Tên em là:Đỗ Xuân Trường
Học viên lớp:Solidworks2-k12
Sau đây em xin nộp BTVN buổi 4:
Ảnh:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
File mềm:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Đỗ Trường_4CHaUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-09-2018)
09-10-2018, 07:44 AM
Bài viết: #47
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
CHÀO AE NHÉ !!
- Như vậy là buổi trước ae mình đã đi xong phần sketch , lớp cũng đã làm bài test thử thành công , thì kết quả bài test bọn mình sẽ chấm và đưa ra kết quả xớm nhất , người đúng nhất sẽ có thưởng.
- những bạn nào buổi trước phải chép nội quy với thuyết trình lệnh mà anh Lương(mod) và mình đã giao thì ae cố gắng hoàn thành đầy đủ.
- anh em cố gắng sửa bài của mình trên diễn đàn nhé!!!
- DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI TẬP CỦA AE như đã nói 2 buổi đầu mình muốn ae làm nhiều để mình luyện giàng buộc , luyện thao tác , luyện kỹ năng đọc hình, và xem tính kiên trì của ae đến mức độ nào , Bài tập này sẽ không cần nhiều thời gian nữa chỉ cần kỹ năng của ae

Chúc ae hoàn thành tốt !!
You are not allowed to view links. Register or Login to view.

Name: Hoàng Văn Thiệp
Gmail: 123hvt98@gmail.com
Facebook: Hoàng TP
Phone numble: 0358700001
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Hoàng Văn Thiệp for this post:
Đỗ Trường_4CHaUI (10-09-2018)
10-10-2018, 04:46 AM
Bài viết: #48
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Họ và tên:Trương Duy Phong
Học viên lớp: Solidworks 2-k12
Người đứng giảng: Hoàng Văn Thiệp và Nguyễn Đức Ninh
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 5
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: hinh1anh.png]
[Image: hinh1.png]
[Image: hinh2-kichthuc.png]
[Image: hinh2.png]
[Image: hinh2-rangbuoc.png]
[Image: hinh3full.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Phong Ck7-k11_4CHAUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
10-10-2018, 01:26 PM
Bài viết: #49
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Em tên là:Đỗ Xuân Trường
Học viên lớp: Solidworks2-k12
Sau đây em xin nộp BTVN buổi 5:
Ảnh:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
File mềm:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Đỗ Trường_4CHaUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
10-10-2018, 04:38 PM
Bài viết: #50
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Họ và tên:Nguyễn Thế Toán
Học viên lớp: Solidworks 2-k12
Người đứng giảng: Hoàng Văn Thiệp và Nguyễn Đức Ninh
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 5
Link Drive You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Ảnh Full HD
[Image: Anhchupmanhinh116.png]
[Image: Anhchupmanhinh117.png]
[Image: Anhchupmanhinh118.png]
[Image: Anhchupmanhinh122.png]
[Image: Anhchupmanhinh123.png]
[Image: Anhchupmanhinh124.png]
[Image: Anhchupmanhinh125.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to toanck7k11-4CHAUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
10-10-2018, 08:44 PM
Bài viết: #51
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
em tên là Bùi Ngọc Linh
học viên lớp solidworks 2 - k12
đứng giẳng là anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
hôm nay e nộp bt buổi 5
[Image: H1.png]
[Image: H21.png]
[Image: H22.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to bùi ngọc linh CĐT-K12 for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
10-10-2018, 10:44 PM
Bài viết: #52
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Tên em là : Phùng Văn Chiến
Học viên lớp : Solidworks 2-K12
Người đứng giảng : Anh Nguyễn Đức Ninh , Anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp BTVN buổi 5
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: hinh2a33dc.png]
[Image: hinh2b.png]
[Image: hinh2a.png]
[Image: hinh1c68e7.png]
[Image: hinh1b.png]
[Image: hinh1a.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Phùng Chiến _ 4CHaui for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
10-10-2018, 11:13 PM
Bài viết: #53
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng Anh Nguyễn Đức Ninh và Anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 5
[Image: 1fff51.png]
[Image: a698e4.png]
[Image: Capture7091e.png]
[Image: eef.png]
[Image: rw.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Nguyễn Xuân Thái_4chaui for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
10-10-2018, 11:26 PM
Bài viết: #54
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Tên em là : Phạm Minh Tấn
Học viên lớp : Solidworks 2-K12
Người đứng giảng : Anh Nguyễn Đức Ninh , Anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp BTVN buổi 5
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: Anhchupmanhinh101.png]
[Image: Anhchupmanhinh102.png]
[Image: Anhchupmanhinh103.png]
[Image: Anhchupmanhinh104.png]
[Image: Anhchupmanhinh105.png]
[Image: Anhchupmanhinh106.png]
[Image: Anhchupmanhinh107.png]
[Image: Anhchupmanhinh108.png]
[Image: Anhchupmanhinh109.png]
[Image: Anhchupmanhinh110.png]
[Image: Anhchupmanhinh111.png]
[Image: Anhchupmanhinh112.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Phạm Minh Tấn _ 4chaui for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
10-10-2018, 11:33 PM
Bài viết: #55
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
em tên là :nguyễn trọng đức
học viên lớp : solidworks 2_k12
anh đứng giảng : Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
sau đây em xin nộp bài tập buổi 5
[Image: BAI2BUI5.png]
[Image: cdjdk.png]
[Image: fffgd.png]
[Image: hinh1b5.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to nguyentrongduc_4c haui for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
11-10-2018, 12:55 AM
Bài viết: #56
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: solidworks2 K12
Người đứng giảng: anh Thiệp và anh Ninh
Em xin nộp bài tập về nhà buổi 5:
1. Link: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
2. Link ảnh: [Image: 153dc8.png]
[Image: 277e77.png]
[Image: 381e69.png]
[Image: 4f2d89.png]
[Image: 5654d0.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to HiệpBG98Ôtô4K11_4CHaUI for this post:
Hoàng Văn Thiệp (10-11-2018)
11-10-2018, 12:59 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 11-10-2018 01:18 AM bởi Nguyễn Quốc Tuấn_4CHAUI.)
Bài viết: #57
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
Em tên là: Nguyễn Quốc Tuấn
Học viên lớp: solidworks2 K12
Người đứng giảng: anh Thiệp và anh Ninh
Em xin nộp bài tập về nhà buổi 5:
link file: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: 1065a2.jpg]
[Image: 2cb42a.jpg]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
11-10-2018, 12:43 PM
Bài viết: #58
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12
(11-10-2018 12:59 AM)Nguyễn Quốc Tuấn_4CHAUI Đã viết: You are not allowed to view links. Register or Login to view.Em tên là: Nguyễn Quốc Tuấn
Học viên lớp: solidworks2 K12
Người đứng giảng: anh Thiệp và anh Ninh
Em xin nộp bài tập về nhà buổi 5:
link file: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: 1065a2.jpg]
[Image: 2cb42a.jpg]

a không thấy fle hình khó của e

Name: Hoàng Văn Thiệp
Gmail: 123hvt98@gmail.com
Facebook: Hoàng TP
Phone numble: 0358700001
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Chuyển đến:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách