Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Báo cáo điểm danh tiếng cho Nguyễn Văn Xuân
Tóm tắt
Nguyễn Văn Xuân
(CATIA 4CHAUI)

Số danh tiếng hiện có: 2

Danh tiếng từ thành viên: 1
Danh tiếng từ bài viết: 1
Tích cực: 2
Trung lập: 0
Tiêu cực: 0
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Lời bình luận
jony_chiquyet (0) - Lần cập nhật cuối 09-12-2015, 05:12 AM

Tích cực (+1): A
lehuanck3 (9) - Lần cập nhật cuối 10-10-2014, 12:09 PM

Tích cực (+1): Giúp Đỡ_Chia Sẻ_Phát Triển