Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Báo cáo điểm danh tiếng cho Nguyễn Tuấn Hùng
Tóm tắt
Nguyễn Tuấn Hùng
(Member)

Số danh tiếng hiện có: 1

Danh tiếng từ thành viên: 1
Danh tiếng từ bài viết: 0
Tích cực: 1
Trung lập: 0
Tiêu cực: 0
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Lời bình luận
Phan Đức (4) - Lần cập nhật cuối 24-05-2018, 12:33 AM

Tích cực (+1): Tích cực tìm hiều về phần mềm