Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Báo cáo điểm danh tiếng cho Tạ Đông_4CHaUI
Tóm tắt
Tạ Đông_4CHaUI
(MOD INVENTOR)

Số danh tiếng hiện có: 2

Danh tiếng từ thành viên: 1
Danh tiếng từ bài viết: 1
Tích cực: 2
Trung lập: 0
Tiêu cực: 0
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Lời bình luận
Đức Nguyễn_HaUI (15) - Lần cập nhật cuối 28-08-2018, 11:45 PM

Tích cực (+1): Nhiệt tình, ngoan ngoãn
Lê Văn Hiếu CK1-K10 (3) - Lần cập nhật cuối 20-07-2018, 06:51 PM
Đánh giá đã được trao cho Bài viết số #45069

Tích cực (+1): [Không có bình luận]