Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Báo cáo điểm danh tiếng cho LâmNguyễn 2906
Tóm tắt
LâmNguyễn 2906
(CỐ VẤN CAO CẤP 4CHaUI)

Số danh tiếng hiện có: 2

Danh tiếng từ thành viên: 1
Danh tiếng từ bài viết: 1
Tích cực: 2
Trung lập: 0
Tiêu cực: 0
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Lời bình luận
Đức Nguyễn_HaUI (15) - Lần cập nhật cuối 05-03-2017, 12:43 AM

Tích cực (+1): nhiệt tình
Ngọc Soái (0) - Lần cập nhật cuối 19-09-2016, 09:34 AM
Đánh giá đã được trao cho Bài viết số #28457

Tích cực (+1): [Không có bình luận]