Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Đang xem chuyên mục: 1 khách
Diễn đàn 'Cộng đồng CAD/CAM/CAE-CNC Cơ khí'
  Diễn đàn Chủ đề Bài viết Bài viết cuối
Có bài mới: AutoDesk AutoCAD/Inventor

Quản lý bởi: Tạ Đông_4CHaUI
163 4,766 Hỏi về lỗi khi mở CAD
13-09-2018 10:26 AM
by Lê Phát Viên
Có bài mới: Catia

Quản lý bởi: Đàm Công 4CHaUI
81 1,604 [4CHAUI] Link download Ca...
19-09-2018 11:55 PM
by Đức Nguyễn_HaUI
Có bài mới: Pro Engineer/ PTC Creo

Quản lý bởi: Dương Trần
119 612 [4CHaUI] Lớp PTC Creo K11...
19-09-2018 10:26 PM
by hiepthan25@gmail.com
Có bài mới: SolidWorks/SolidCAM

Quản lý bởi: Nguyễn Đức Lương
97 12,399 [4CHaUI] Hướng dẫn tạo hì...
13-09-2018 07:25 PM
by Nguyễn Đức Lương
Có bài mới: Unigraphics NX

Quản lý bởi: Đào Xuân Quân
75 3,971 [4CHaUI] Xét tyển thành v...
19-09-2018 01:55 AM
by Hồng Sơn
Có bài mới: Khuôn mẫu
7 20 [4CHaUI] Tài liệu khuôn m...
21-02-2018 11:52 PM
by Đức Nguyễn_HaUI
Có bài mới: Cimatron
20 126 Link download cimatron E1...
15-09-2018 02:27 PM
by 16051998
Có bài mới: CNC
25 52 Tài liệu phay CNC
18-09-2018 12:04 AM
by Lê Phát Viên
Có bài mới: Các phần mềm khác

Chuyên mục con: Có bài mới:MasterCam, Có bài mới:Solid Edge, và 2 khác.
153 683 Xin phần mềm TwinCAD V3.2...
12-09-2018 06:56 PM
by chanvaidan