Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NHÓM PTC CREO K11
21-11-2017, 12:25 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 21-11-2017 06:58 PM bởi phamduythang131098.)
Bài viết: #21
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là : Phạm Duy Thắng
Lớp phần mềm ptc creo k11
Do anh Long Văn Trung đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 15/11
files:https://www.mediafire.com/file/qjfha8jtcr570xj/buoi7.rar
[Image: aFhzB6y.png]
[Image: js7n7nV.png]
[Image: KqeYStI.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to phamduythang131098 for this post:
Long Văn Trung (11-25-2017)
21-11-2017, 01:03 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 21-11-2017 07:10 PM bởi Luân Nguyễn.)
Bài viết: #22
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là; Nguyễn Văn Luân
Lớp: PTC Creo K11
Người đứng giảng: Anh Long Văn Trung
Em xin nộp bài tập buổi 15- 11
[Image: oPLzhAP.png]
[Image: 9ol34BL.png]
[Image: ymCRs3F.png]
[Image: 0wq17ik.png]
[Image: SKef3Ec.png]
[Image: 8XtaeBc.png]
[Image: 5KNUJox.png]
[Image: qFmTkws.png]
[Image: 8KSrU1o.png]
[Image: L8ryxMg.png]
[Image: jhbG6Zw.png]
[Image: XdfSct4.png]
[Image: IxuW0XA.png]
[Image: XAXSdIF.png]
[Image: GiMZFXn.png]
[Image: 8RoPry8.png]
[Image: cKJ9ebP.png]
link:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Luân Nguyễn for this post:
Long Văn Trung (11-25-2017)
24-11-2017, 10:36 PM
Bài viết: #23
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là : Phạm Duy Thắng
Lớp phần mềm PTC creo k11
Do anh Long Văn Trung đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập
files:https://www.mediafire.com/file/m7djo0ie55bh5sf/buoi8.rar
[Image: VSYT7RQ.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to phamduythang131098 for this post:
Long Văn Trung (11-25-2017)
25-11-2017, 12:25 AM
Bài viết: #24
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Đàm Thoại Khanh
Lớp PTC Creo k11
Người đứng giảng: Anh Long Văn Trung
Em xin nộp bài tập
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: 3aypq7.png]
[Image: 5lPXsE.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
25-11-2017, 12:27 AM
Bài viết: #25
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Nguyễn Văn Luân
Lớp: PTC Creo K11
Người đứng giảng: Anh Long Văn Trung
Em xin nộp bài tập buôi 21 -11
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
link: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
27-11-2017, 10:26 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 04-12-2017 11:15 PM bởi Khanh Đàm.)
Bài viết: #26
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Đàm Thoaqi Khanh
Lớp PTC Creo k11
Người đứng giảng: Anh Long Văn Trung
Em xin nộp bài tập và sửa bài tập
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: SVMTuz.png]
[Image: 7peV1L.png]
[Image: M4fpFY.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
27-11-2017, 10:58 PM
Bài viết: #27
RE: NHÓM PTC CREO K11
Êm tên là: Nguyễn Văn Luân
Lớp PTC Creo K11
Em xin nộp bài tập buổi 25 - 11
[Image: itr88QD.png]
[Image: kLH93hY.png]
linnk: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
28-11-2017, 12:26 AM
Bài viết: #28
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là : Phạm Duy Thắng
Lớp phần mềm PTC creo k11
Do anh Long Văn Trung đứng giảng
Em xin nộp bài tập về nhà
files:https://www.mediafire.com/file/wlaq98mtmlwkg6g/111.prt.rar
[Image: gpoVSNf.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-12-2017, 12:09 AM
Bài viết: #29
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Nguyễn Văn Luân
Lớp: PTC Creo K11
Người đứng giảng: Anh Long Văn Trung
Em xin nộp baafi tập buổi 28 - 11
[Image: dCm0bMa.png]
[Image: Q6XvrC2.png]
[Image: VJMsE1T.png]
link:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Luân Nguyễn for this post:
Long Văn Trung (12-05-2017)
04-12-2017, 11:05 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 04-12-2017 11:13 PM bởi Khanh Đàm.)
Bài viết: #30
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Đàm Thoại Khanh
Lớp PTC Creo k11
Người đứng giảng: Anh Long Văn Trung
Em xin nộp bài tập
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: xMFfwt.png]
[Image: Xi5WzQ.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Khanh Đàm for this post:
Long Văn Trung (12-05-2017)
05-12-2017, 12:35 AM
Bài viết: #31
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là : Phạm Duy Thắng
Lớp phần mềm ptc creo k11
Do anh Long Văn Trung đứng giảng
Em xin nộp bài tập về nhà buổi 28/11
files:https://www.mediafire.com/file/856qepulaoo1k65/buoi9.rar
[Image: mjRkvEq.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to phamduythang131098 for this post:
Long Văn Trung (12-05-2017)
29-12-2017, 12:06 AM
Bài viết: #32
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Đàm Thoại Khanh
Lớp PTC Creo k11
Người hướng dẫn: Anh Dương và anh Hòa
em xin nộp bài tập
[Image: ypMdbt.png]
[Image: 3uxATo.png]
[Image: wi4Lj0.png]
[Image: o1L78T.png]
[Image: FCOxPy.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-01-2018, 11:01 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 02-01-2018 11:05 PM bởi Khanh Đàm.)
Bài viết: #33
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Đàm Thoại Khanh
Lớp PTC Creo k11
Người hướng dẫn: Anh Dương và anh Hòa
Em xin nộp bài tập
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
[Image: 9mDfKDo.png]
[Image: aif4Sxv.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-01-2018, 11:43 PM
Bài viết: #34
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là Tonguehạm Duy Thắng
Lớp phần mềm creo k11
Do anh Dương và anh Hòa đứng giảng
Em xin được nộp bài tập buổi 27/12/2017
[Image: GlM9Mb.png]
[Image: ATntLC.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to phamduythang131098 for this post:
Đức Nguyễn_HaUI (01-03-2018)
12-01-2018, 11:15 AM
Bài viết: #35
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là : Phạm Duy Thắng
Học lớp phần mềm creo k11
Do anh Dương và anh Hòa đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 10/1/2018
[Image: tTNEpl.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-01-2018, 05:14 PM
Bài viết: #36
RE: NHÓM PTC CREO K11
Em tên là: Đam Thoại Khanh
Lớp PTC Creo k11
Người đứng giảng: Anh Dương và anh Hòa
Em xin nộp bài tập
[Image: cxJKJQ.png]
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
The following 1 user says Thank You to Khanh Đàm for this post:
Đức Nguyễn_HaUI (01-12-2018)
Hôm qua, 09:27 PM
Bài viết: #37
RE: NHÓM PTC CREO K11
up up up up....

Smile Smile
Truy cập trang web của người dùng này Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Chuyển đến:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách