Create an Account
x

Log in

Username:

Password:
 

or Register

  Quên mật khẩu?Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 4.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
12-01-2018, 12:05 AM
Bài viết: #381
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
lớp: solidword 3_k11
đứng giảng: Lê hồng sơn, Hoàng Văn Thăng
em xin phép nộp bài tập
[Image: OqJ1aW.png]
[Image: N2io20.png]
[Image: CkoXEf.png]

file nén
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-01-2018, 12:17 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 14-01-2018 11:01 PM bởi Vũ Hoàng.)
Bài viết: #382
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ và tên: Vũ Huy Hoàng
lớp: solidword 3_k11
đứng giảng: Lê hồng sơn, Hoàng Văn Thăng
em xin phép nộp bài tập:
file ảnh:
[Image: WjsVc6f.png]
[Image: 9HgDEF.png]
file nén:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-01-2018, 12:18 AM
Bài viết: #383
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Trần Văn Minh
lớp soliworks 3 k11
đứng giảng: Lê Hồng Sơn vs Hoàng Văn Thăng
mình xin nộp bài tập

[Image: 6V5XEf.png]
[Image: KLeGRy.png]

You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-01-2018, 01:03 AM
Bài viết: #384
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ tên: Phạm Văn Quân
Lớp solidworks 3
người đứng giảng:Lê Hồng Sơn, Hoàng Văn Thăng
em in nộp bài tập
[Image: qTVFEbj.png]
[Image: omWs4JN.png]

You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-01-2018, 01:31 AM
Bài viết: #385
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Họ Và Tên: Đồng Văn Trường
Lớp: Solidworks 3-k11
Người đứng giảng: Lê Hồng Sơn, Hoàng Văn Thăng
Em xin phép nộp bài tập surface buổi 4 ạ

ảnh: [Image: Dg5N05.png]
[Image: 5RJPCB.png]

Files:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-01-2018, 02:22 AM
Bài viết: #386
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
em là : Hoàng Văn Thiệp
nhóm solidworks3-k11
ng đứng giảng là anh hoàng văn thăng và anh lê hồng Sơn
em xin fhep nộp bt
[Image: 5Kkyxd.png]
[Image: MFbs1t.png]
[Image: VJMcoB.png]
[Image: ytCD59.png]

You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-01-2018, 01:46 PM
Bài viết: #387
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ và tên :Trương Văn Vĩnh
lớp solidworks 3-k11
người đứng giảng anh Sơn ,anh Thăng
em xin phép nộp bt buổi 26
[Image: BXZ2Fp.png]
[Image: keyN2q.png]
[Image: Bh1YAa.png]

[Image: UY2XNN.png]

file nén
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
14-01-2018, 10:54 PM
Bài viết: #388
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ và tên: Vũ Huy Hoàng
lớp: solidword 3_k11
đứng giảng: Lê hồng sơn, Hoàng Văn Thăng
em xin phép nộp bài tập:
file ảnh:
[Image: cALLGm.png]
file nén:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-01-2018, 05:39 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối: 15-01-2018 05:40 PM bởi quanphamck3k11.)
Bài viết: #389
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ tên: Phạm Văn Quân
Lớp solidworks 3
người đứng giảng: Lê Hồng Sơn, Hoàng Văn Thăng
em xin nộp bài tập
[Image: y9GGL7.jpg]

You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-01-2018, 08:44 PM
Bài viết: #390
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
em là : Hoàng Văn Thiệp
nhóm : solidworks3 - k11
người đứng giảng là anh Lê Hồng Sơn và Anh Hoàng Văn Thăng
em xin nộp bt
[Image: Pqxqge.png]
[Image: a20bug.png]
[Image: OlGWi1.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-01-2018, 11:35 PM
Bài viết: #391
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Em là Nguyễn Tuấn Long Lớp solid3k11
ĐỨng Giảng Anh Lê Hồng Sơn và Anh Hoàng Văn Thăng
EM xin phép nộp bài
[Image: 4ZMKtN5.jpg]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-01-2018, 11:58 PM
Bài viết: #392
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Họ Và Tên: Đồng Văn Trường
Lớp: Solidworks 3-k11
Người đứng giảng: Lê Hồng Sơn, Hoàng Văn thăng
Em xin phép nộp bài tập surface buổi 6 ạ
ảnh:[Image: FVoxZb.jpg]

Files: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
16-01-2018, 12:00 AM
Bài viết: #393
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Họ và tên : Đặng văn tùng
Lớp: Solidword 3_k11
Người đứng giảng: hoàng Văn Thăng và Lê hồng Sơn
Xin nộp bài tập về nhà!
File ảnh:
[Image: 0Sus6G.png]
[Image: FL9eCY.png]
[Image: ZzWQed.png]

file mềm:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
16-01-2018, 12:21 AM
Bài viết: #394
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Họ và tên: Nguyễn Khánh Hải
Lớp solidworks 3 K11
Do anh Thăng và anh Sơn đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập ạ
[Image: iLPY42.jpg]
File nén:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
16-01-2018, 12:36 AM
Bài viết: #395
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Họ và tên: Nguyễn Đức Lương
Lớp solidworks 3 K11
Do anh Thăng và anh Sơn đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập ạ
[Image: O3kFVZ.png]
[Image: SbzD65.png]
file nén:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
16-01-2018, 10:47 AM
Bài viết: #396
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ và tên :Nguyễn Thanh Tùng
lớp: solidword 3_k11
đứng giảng: Lê Hồng Sơn, Hoàng Văn Thăng
em xin phép nộp bài tập
[Image: tKtwWr.png]

file nén
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
16-01-2018, 12:06 PM
Bài viết: #397
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
họ và tên :Trương văn Vĩnh
lớp:solidworks3-k11
người đứng giảng :anh Sơn,anh Thăng
em xin phép nộp bt b27
[Image: snVrBy.png]
[Image: t04leW.png]
file nén
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
16-01-2018, 06:07 PM
Bài viết: #398
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Têm em là: LÊ Kim Ngọc
Học lớp: solidwork 3-K11
Do anh Lê Hồng Sơn và anh Hoàng Văn Thăng đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 27
[Image: FeuNC4r.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Hôm nay, 11:35 AM
Bài viết: #399
RE: [4CHaUI] Nhóm Solidworks 3 - K11
Em là Nguyễn Tuấn Long lớp Solid3k11
Đứng giảng Anh Lê Hồng Sơn Và Anh Hoàng Văn Thăng
Em xin phép nộp bài
[Image: sAPAQg.png]
[Image: RcZYQH.png]
[Image: rHuQCf.png]
[Image: LnBXJ4.png]
[Image: IY2gBP.png]
[Image: pFP8Vm.png]
[Image: TZcjtU.png]
[Image: Hr0J5m.png]
[Image: ufCM5g.png]
[Image: YwZgfV.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Tìm tất cả các bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Chuyển đến:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách